Новий стимул для розширення виробництва

У грудні 2014 року Кластер ДОМВ впровадив пілотний проект «Навчальний центр Кластеру ДОМВ». Метою Навчального центру стало підвищення якості людського капіталу деревообробної галузі та меблевого виробництва.

Перша Навчальна програма за напрямком «Столяр» стала корисною для працівників деревообробної галузі, оскільки поєднала в собі теоретичні заняття з оброблення та властивостей деревини, проектний менеджмент, стиль і дизайн, основи ведення бізнесу, які підкріплюються практикою в майстерні зі сучасним обладнанням Навчального центру, виїзними заняттями на деревообробні підприємства та теоретично-практичними семінарами провідних компаній галузі, а також налагодження нових контактів та обмін досвідом, що сприяло формуванню нових ідей.

Вироби виготовлені в навчальному процесі дали можливість слухачам Навчального центру практично освоїти весь технологічний процес виготовлення виробів з деревини починаючи з розкрою кряжів на пиломатеріали та сушіння в сушильних камерах і завершуючи складанням та опорядженням виробів з деревини.

Під час першої Навчальної програми за напрямом підготовки «Столяр», слухач Навчального центру Кластеру ДОМВ та директор фірми «Майстер Клим» – Боднар Броніслав, під наставництвом майстра виробничого навчання з ХПТУ ім. Й.П. Станька, виготовив власний виріб – крісло-гойдалку, яку пізніше, з внесенням певних змін для виготовлення виробу в промислових умовах, впровадив його у серійне виробництво. Перший екземпляр крісла-гойдалки, був виготовлений з масиву бука, в майстернях Навчального центру із використанням сучасного деревообробного обладнання та ручного інструменту, що дозволило пройти усі етапи технологічного процесу, починаючи від розкрою пиломатеріалів на чорнові заготовки та завершуючи складанням деталей у готовий виріб і його опорядженням.

Як зазначає автор виробу,  Боднар Броніслав «Така Навчальна програма дала певний стимул, до розширення асортименту продукції на власному виробництві, пошуку партнерів для виходу на ринки ЄС та вдосконаленні власного виробництва, без залучення фінасових ресурсів, а за рахунок знань та навичок, отриманих за час проходження даного курсу».