Член / Member EUMABOIS

 

Програма

Міжнародне та представницьке забезпечення

 • Підвищення іміджу галузі та Асоціації завдяки забезпеченню взаємодії з Радою підприємців при Кабінеті Міністрів України, профільними Комітетами Верховної Ради України та Торгово-промисловою палатою України.
 • Поглиблення співробітництва із зарубіжними професійними об’єднаннями («EUMABOIS», тощо) та Оргкомітетами галузевих виставкових заходів (Fiera Milano, Deutsche Messe, тощо).
 • Впровадження ефективної галузевої інноваційної політики задля сприяння розвитку лісового, деревообробного та меблевого виробничо-господарського комплексу.
 • Забезпечення представництва інтересів Асоціації в судах загальної юрисдикції та спеціалізованих судах.
 • Підготовка та організаційне забезпечення проведення З’їзду Асоціації, чергових зборів, засідань Правління, оперативних нарад та безпосередньої операційної діяльності.


Загальногалузеве та корпоративне забезпечення

 • Здійснення аналізу стану вітчизняного та зарубіжного ринку деревообробного обладнання та інструменту для відповідного коригування напрямків діяльності підприємств галузі та інформування Членів Асоціації. (відтерміновано)
 • Співпраця та обмін досвідом з профільними галузевими асоціаціями («Меблідеревпром», УАМ, тощо).
 • Взаємодія з Мінпромполітики, Мінекономрозвитку та Держлісагенством України у підготовці законопроектів та інших нормативно-правових актів з питань розвитку ринку деревообробного обладнання, узагальнення та відстоювання інтересів Членів Асоціації в лісовій, деревообробній та меблевій галузі.
 • Надання консультації Членам Асоціації з галузевих та корпоративних питань, а також з питань проведення маркетингових та консалтингових досліджень.


Технічне та нормативно-правове забезпечення

 • Сприяння впровадженню ефективних механізмів та спільних дій членів Асоціації щодо дотримання вимог законодавства у сфері інтелектуальної власності.
 • Сприяння і надання практичної допомоги членам Асоціації у розвитку і зміцненні їх виробничої та технічної бази.
 • Запровадження на підприємствах галузі передового зарубіжного досвіду екологізації виробництва та дотримання вимог природоохоронного законодавства та законодавства з питань екологічної безпеки.
 • Збір та аналіз вітчизняного та зарубіжного досвіду розробки, впровадження та експлуатації нових технологій, стану виробництва і кон’юнктури ринку та доведення їх до членів Асоціації.
 • Постійна взаємодія під час підготовки важливих галузевих проектних рішень з провідними науковцями профільних науково-дослідних установ та вищих навчальних закладів.


Корпоративна культура та освітньо-фахове забезпечення

 • Сприяння учбовим закладам деревообробного спрямування І-ІІ рівня акредитації (далі - УЗДС) в підготовці фахівців галузі та впровадження в навчальний процес дисциплін соціально-духовного спрямування. Забезпечення контролю за виплатою іменних стипендій від Асоціації членам УЗДС. (відтерміновано)
 • Організація співпраці між УЗДС щодо обміну досвідом в частині фахового, загальноосвітнього, духовного та соціального забезпечення учбового процесу з метою підвищення його якості та змістовності. (відтерміновано)
 • Організація, ідейно-галузеве насичення та супровід експозицій УЗДС на національних виставкових заходах («Лісдеревмаш», «Деревообробка»).
 • Розробка та формування інтегрованих програм професійної підготовки та перепідготовки кадрів з використанням можливостей профільних навчальних закладів ІІІ-ІV рівня акредитації.
 • Створення відповідних організаційних умов серед Членів Асоціації щодо спільного проведення дозвілля та вільного часу задля формування єдиної корпоративної культури.


Виставково-інформаційне забезпечення

 • Участь в розробці та реалізації заходів спрямованих на належне позиціонування галузевих проектів («Лісдеревмаш» та «Деревообробка») як головних виставкових заходів в Україні та східноєвропейському просторі.
 • За вимогою організація національних експозицій Членів Асоціації на визначних галузевих міжнародних виставкових заходах.
 • Використання виставкового маркетингу як інструменту просування на зовнішні ринки компаній – Членів Асоціації, стимулювання їх продаж та брендування українських виробників.
 • Формування та впровадження єдиної інформаційної політики. Сприяння зростанню ділових зв’язків із галузевими ЗМІ та Інтернет-порталами, зокрема для подальшого формування позитивного іміджу галузі та Членів Асоціації.
 • Розробка та впровадження Інтернет-проектів Асоціації. SEO оптимізація сайту www.uado.org.ua .

Найближчі виставки

                   Xylexpo 2020

                Міжнародна виставка

     Intermob 2020

          Міжнародна виставка

Члени УАДО